Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

beautifuldreamer
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
beautifuldreamer
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
beautifuldreamer
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
beautifuldreamer
6890 ec6a 500

July 02 2017

beautifuldreamer

June 27 2017

3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaoxygenium oxygenium
beautifuldreamer
2801 af8f
Reposted fromzciach zciach viaoxygenium oxygenium
beautifuldreamer
9781 cc4a 500
Reposted fromjogi jogi viaoxygenium oxygenium
beautifuldreamer
6367 2f9b 500
Reposted frombylejaka bylejaka viaoxygenium oxygenium
beautifuldreamer
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viatimetobegin timetobegin
beautifuldreamer
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
beautifuldreamer
9403 2bde 500
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien

June 22 2017

beautifuldreamer
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
beautifuldreamer
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin

June 21 2017

beautifuldreamer
beautifuldreamer
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viawez-wyjdz wez-wyjdz
beautifuldreamer

June 20 2017

beautifuldreamer
Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne. 
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy. 
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.
— Cztery Wieki Później
Reposted fromlovvie lovvie viaaynis aynis
beautifuldreamer
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viairmelin irmelin

June 16 2017

beautifuldreamer
9440 63f7 500
Fargo S01E06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl