Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

beautifuldreamer
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaaynis aynis
beautifuldreamer
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaiblameyou iblameyou

June 09 2017

beautifuldreamer
9426 baf4 500
Reposted fromkaiee kaiee viahornypigeon hornypigeon
beautifuldreamer
beautifuldreamer
7951 d985 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
beautifuldreamer
beautifuldreamer
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawiks wiks
0679 e714
Reposted fromidiod idiod viairmelin irmelin
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaWlodara Wlodara
beautifuldreamer
0300 619e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
beautifuldreamer
3497 1d57
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
beautifuldreamer
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viawiks wiks
beautifuldreamer
0029 7fed
Reposted fromkarahippie karahippie viaaynis aynis
beautifuldreamer
beautifuldreamer
0478 a4d4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
beautifuldreamer
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
beautifuldreamer

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaaynis aynis
beautifuldreamer
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
beautifuldreamer

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl