Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

beautifuldreamer
9993 59ab
Reposted fromdusielecc dusielecc viawiks wiks
beautifuldreamer
beautifuldreamer
4948 4fcf
Reposted frompiehus piehus vialetmego letmego
beautifuldreamer
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman vialetmego letmego
beautifuldreamer
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaWlodara Wlodara
beautifuldreamer
3260 5672 500
Reposted frommoai moai viawiks wiks
beautifuldreamer
beautifuldreamer
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
beautifuldreamer
3792 20fe 500
wołg
Reposted fromatoman atoman viairmelin irmelin
beautifuldreamer
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
beautifuldreamer
beautifuldreamer
6140 e03b 500
wszyscy to pragną, wszyscy do tego dążą
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viairmelin irmelin
beautifuldreamer
Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viastaystrongangie staystrongangie

February 07 2018

beautifuldreamer
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viairmelin irmelin

February 02 2018

beautifuldreamer

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"

January 29 2018

beautifuldreamer
0539 6790 500
Reposted frompiehus piehus viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
beautifuldreamer
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viabrianmay brianmay
beautifuldreamer
3099 f93b
Reposted fromfoods foods viairmelin irmelin

January 26 2018

beautifuldreamer
9123 b165
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl