Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

beautifuldreamer
Nauczyłam się wierzyć, że najbardziej niebezpiecznym człowiekiem świata jest ten, kto nie odczuwa wyrzutów sumienia. Ten, kto nigdy nie przeprasza i nie szuka przebaczenia.
— "Julia.Trzy tajemnice."
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viaaynis aynis
beautifuldreamer
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaaynis aynis

February 21 2017

It takes courage to grow up and become who you really are
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink viaso-so so-so
beautifuldreamer
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
beautifuldreamer
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
beautifuldreamer
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin

February 16 2017

beautifuldreamer
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix vialaj laj
beautifuldreamer

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaxannabelle xannabelle
beautifuldreamer
9288 6e69 500
priorytety.
Reposted frompareidolie pareidolie viayouuung youuung
beautifuldreamer
4009 8405
Reposted fromzycietopodroz zycietopodroz viaaynis aynis

February 15 2017

beautifuldreamer
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać
— Jakub Żulczyk
Reposted frommslexi mslexi viaxannabelle xannabelle

February 14 2017

beautifuldreamer
I w ten oto sposób moi drodzy.. dzięki błędom moja zupa cofnęła się w czasie do 11 Lipca 2015 roku. Amen. Ps. czyli jednak da się cofnąć w czasie :3 
— A jak z wami ?
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
beautifuldreamer
zupa wyzerowała się, oddała mi połowę i wyrzygała się na mnie starą zawartością. jak gwałt emocjonalny. proszę mnie nie gwałcić. proszę.
Reposted fromlivela livela viacytaty cytaty
beautifuldreamer
we live in a sea of troubles
— vikings
Reposted fromhardbitch hardbitch viacytaty cytaty

July 07 2015

beautifuldreamer
8866 3795
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazonakmicica zonakmicica
beautifuldreamer
8441 faf5
Reposted fromIriss Iriss viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
beautifuldreamer
9050 1ab8 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamojito mojito
beautifuldreamer
6746 f179 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahornypigeon hornypigeon
beautifuldreamer
6280 c007
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaJuliette Juliette
beautifuldreamer
7915 40f2
Reposted fromretaliate retaliate viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl