Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

beautifuldreamer

Saint Cirq Lapopie, France.

June 05 2018

beautifuldreamer
4942 f880
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaJuliette Juliette
beautifuldreamer
4727 0bc6 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaJuliette Juliette
0871 a46d
Reposted fromitoweryou itoweryou viaJuliette Juliette

June 01 2018

beautifuldreamer
5444 e944
Reposted fromBloodEve BloodEve vialaj laj
beautifuldreamer
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala vialaj laj
beautifuldreamer
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
Reposted fromczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili vialaj laj

May 31 2018

beautifuldreamer
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
beautifuldreamer
7844 43b2
Reposted fromtwaroch twaroch viahornypigeon hornypigeon
beautifuldreamer
2681 dd06
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaWlodara Wlodara

May 25 2018

beautifuldreamer
3568 2860 500
Reposted frompampunio pampunio viamalinowowa malinowowa

May 10 2018

beautifuldreamer
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viabeminehoney beminehoney

May 05 2018

beautifuldreamer
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacytaty cytaty

May 04 2018

beautifuldreamer
beautifuldreamer
7611 60bd 500
Reposted fromantichris antichris viaaynis aynis
beautifuldreamer

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaynis aynis
beautifuldreamer
1682 6393
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaaynis aynis
beautifuldreamer
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
beautifuldreamer
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl