Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

beautifuldreamer
1271 edfb
Reposted fromillusionist illusionist viamalinowowa malinowowa
beautifuldreamer
1794 7fb0
Reposted fromcountingme countingme viamalinowowa malinowowa

November 28 2017

beautifuldreamer
beautifuldreamer
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viapersona-non-grata persona-non-grata

November 25 2017

beautifuldreamer
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"

November 24 2017

I hate small talk. I wanna talk about death, aliens, sex, what life means and why we are here.
— Me (via fxckingsinner)
Reposted fromkulamin kulamin viaWlodara Wlodara

November 23 2017

beautifuldreamer
beautifuldreamer
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viapie-in-the-sky pie-in-the-sky

November 22 2017

beautifuldreamer
3432 c0c5 500
Reposted frompszemek pszemek viapankamien pankamien
beautifuldreamer
beautifuldreamer

November 16 2017

beautifuldreamer
4717 351f
Reposted fromkarahippie karahippie viaalmostlover almostlover
beautifuldreamer
Wiedziała, że nic się przed nim nie ukryje. I doceniała to. Od lat pragnęła czegoś podobnego, kogoś, kto będzie w niej tak zakochany, że zechce znać jej myśli, studiować reakcje.
— Sierra Cartwright - "Boss"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalmostlover almostlover
beautifuldreamer
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich próśb.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 15 2017

beautifuldreamer
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialetmego letmego
beautifuldreamer
3323 9bf9
Lokalny patriotyzm
beautifuldreamer
5793 2adc 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawiks wiks

November 09 2017

beautifuldreamer
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamalinowowa malinowowa
beautifuldreamer
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl