Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

beautifuldreamer
beautifuldreamer
6201 129c

August 13 2017

beautifuldreamer
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
beautifuldreamer
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
beautifuldreamer
4978 7e77 500
Reposted fromtfu tfu viaromantycznosc romantycznosc
beautifuldreamer
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaynis aynis
beautifuldreamer

August 05 2017

beautifuldreamer
beautifuldreamer
2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl viaWlodara Wlodara
beautifuldreamer
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
beautifuldreamer
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaalmostlover almostlover
beautifuldreamer
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaaynis aynis
beautifuldreamer
6119 8b02 500
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viaaynis aynis

July 28 2017

beautifuldreamer
beautifuldreamer
3163 a9b8 500
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail viaWlodara Wlodara
beautifuldreamer
beautifuldreamer
beautifuldreamer
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaaynis aynis
beautifuldreamer

Ostatecznie i tak okazuje się, że znaczenie ma tylko słowo: „Tak”, a „może” to tylko inna wersja słowa: „Nie” – tym boleśniejsza, im później to zrozumiesz.

http://volantification.pl/2017/07/27/najgorsze-nie-sa-katastrofy-najgorsze-sa-mielizny
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl