Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

beautifuldreamer
2819 a36a 500
Reposted fromevanescence evanescence viaso-so so-so
beautifuldreamer
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viamemyself memyself
beautifuldreamer
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viatimetobegin timetobegin

May 20 2017

beautifuldreamer
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viawiks wiks
beautifuldreamer
4472 d2b6
Reposted fromtfu tfu viawiks wiks
beautifuldreamer
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaoxygenium oxygenium
beautifuldreamer
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
beautifuldreamer
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viairmelin irmelin
beautifuldreamer
1066 196f 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
beautifuldreamer
Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou

May 18 2017

beautifuldreamer
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaaynis aynis

May 16 2017

beautifuldreamer
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viairmelin irmelin
beautifuldreamer
6017 e8fc 500
Reposted fromoll oll viatimetobegin timetobegin
beautifuldreamer
3671 f7b6
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
beautifuldreamer
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
beautifuldreamer
1376 c9bb 500

May 13 2017

beautifuldreamer
6074 aa21
beautifuldreamer
2431 57fb
beautifuldreamer
Co jest gorsze? Nowe, potwornie bolesne rany czy stare rany, które powinny były wygoić się już dawno temu? Może stare rany nas czegoś uczą. Przypominają nam, gdzie byliśmy i co mamy za sobą. Uczą nas, czego unikać w przyszłości. Tak chcemy myśleć. Ale wcale tak nie jest. Niektóre błędy musimy powtórzyć wiele razy.
— M. Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromzyta zyta viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl