Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

beautifuldreamer
Nigdy pod wpływem chwili nie podejmuj decyzji o trwałych konsekwencjach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
beautifuldreamer
8239 95d4
wiek zobowiązuje
beautifuldreamer
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatimetobegin timetobegin
beautifuldreamer
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaaynis aynis
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viaaynis aynis
beautifuldreamer
beautifuldreamer
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams

April 24 2017

beautifuldreamer
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viawiks wiks
beautifuldreamer
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
beautifuldreamer
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalmostlover almostlover
beautifuldreamer
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
beautifuldreamer
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
beautifuldreamer
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viawiks wiks
beautifuldreamer
Osoby dotknięte długoterminową samotnością, mają niebywałą umiejętność do pięknego opowiadania o rzeczach najprostszych.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawiks wiks

April 22 2017

beautifuldreamer
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viaxannabelle xannabelle

April 17 2017

beautifuldreamer

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"

April 14 2017

beautifuldreamer
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaxannabelle xannabelle
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile viaxannabelle xannabelle
beautifuldreamer
8559 7904 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl